You are currently viewing Leelo Keevallik

Leelo Keevallik

Kuka olet?

Leelo Keevallik, Linköping University professor of language and culture

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Auli Hakulinen & Mirja Saari ”Temporaalisesta adverbista diskurssipartikkeliksi”. It problematizes the development of particles within the grammaticalization framework theory and also treats language contact in the Nordic context. Both areas were immensely important for my early career work.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Couper-Kuhlen, Elizabeth. 2009. ”On Combining Clauses and Actions in Interaction”. This could be an introductory text for linguistics’ students on why grammarians should consider language in interaction.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Good luck in holding up the high editorial standards and resisting algorithm-driven review processes.