Näkökulmia


Virittäjä 125 -nostot


Teksti
Alla olevan linkin kautta pääsee Virittäjä 125 -juhlavuoden Instagram-tiliä varten tehtyihin nostoihin, joissa käydään läpi Virittäjän 125-vuotinen historia merkittävien ja muuten mielenkiintoisten tapahtumie...

Henna Leskelä: Suomen kielen ohjailun ja tutkimuksen välisen suhteen hahmottelua 1800-luvulta nykypäivään


Teksti
PDF Kotikielen Seuran vuonna 1897 perustama tieteellinen aikakauslehti Virittäjä on etenkin aiemmin ollut luonteva kanava kielenhuollon kysymysten käsittelyyn, sillä Kotikielen Seura toimi ikään kuin kielilautakunt...

Soile Manninen: Virittäjän lähteet 1975–1995


Teksti
PDF Lähdeanalyysi on yksi keino tutustua tieteenalan julkaisukäytäntöihin ja alan keskeisiin vaikuttajiin. Kirjoitus on katsaus Virittäjän lähdekäytäntöihin sekä lähteiden kieleen ja ikään. Aineistona ovat ...

Anniina Leskinen, Roni Lumerto ja Aurora Salmi: Tempuksen kuvaus Virittäjässä 1950–2020


Teksti
PDF Tempusten käsittelyn Virittäjässä voidaan katsoa alkaneen 1950-luvulla. Käsittelemme kirjoituksessamme tempuksia tarkastelleita artikkeleita ja kirjoituksia eri vuosikymmeninä ja hahmottelemme sitä, miten kirj...

Elina Heikkilä, Claudia Jimon ja Venla Suojala: Virittäjän debatit


Teksti
PDF Käsittelemme kirjoituksessamme Virittäjä-lehdessä käytyjä keskusteluja, niiden argumentointia sekä sitä, miten keskustelukulttuuri on muuttunut 125 vuoden aikana. Keskustelukulttuurin muutosta tarkastellaksem...

Üvi Adamson: Viljo Johannes Nissilä (1903–1986)


Teksti
PDF Professori Viljo Nissilän kirjoituksesta nimistöstä rikastuttivat Virittäjän sisältöä 36 vuoden ajan. Suomessa on nimistöä tarkasteltu kielitieteellisin menetelmin vasta noin sadan vuoden ajan, ja tieteenal...

Milla Espo: Keskustelua kielenhuollosta Virittäjässä


Teksti
PDF Kielentutkimus ei aina tarkoita vain tekstien ja kielenilmiöiden objektiivista analyysia, vaan fennistit kautta aikain ovat myös ottaneet kantaa tutkimuskohteeseensa. Normatiivisella kielenhuollolla viitataan kiele...