Virittäjä 125 vuotta


Virittäjä on suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta esittelevä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös alaa koskevia esseitä, katsauksia, havaintoja ja kirja-arvosteluja sekä keskustelupuheenvuoroja. Lehti perustettiin vuonna 1897, ja sitä julkaisee Kotikielen Seura.

Tämä juhlasivusto on koottu Virittäjän 125. julkaisuvuoden kunniaksi. Kaisu Juuselan (2006) kirjoittama historiikki Sata vuotta Virittäjää – Kotikielen Seuran aikakauslehden vaiheita vuosilta 1897-1996 (SKS, Helsinki) käsittelee Virittäjän ensimmäistä sataa vuotta, ja tämä sivusto täydentää historiikkia kuluneen 25 vuoden ajalta.

Sivustoa on koottu suomen kielen opiskelijoiden voimin, ja opiskelijat ovat vaikuttaneet vahvasti näkökulmiin, joita tällä sivustolla tuodaan esiin. Työryhmään ovat kuuluneet: Üvi Adamson, Maria Anttila, Milla Espo, Tiuhti Harju, Elina Heikkilä, Halti Ijas, Claudia Jimon, Henna Leskelä, Anniina Leskinen, Roni Lumerto, Soile Manninen, Laura Mykkänen, Pauliina Määttä, Sanna Pyykönen, Aurora Salmi, Sakari Soukka, Venla Suojala, Olli Tamminen ja Lyyra Virtanen.

Sivustoa ovat toimittaneet ja opiskelijoita ovat ohjanneet Virittäjän toimituksen ja toimitusneuvoston jäsenet: Johanna Komppa, Hanna Lappalainen, Markus Lakaniemi, Helena Nurmikari, Krista Ojutkangas, Tiina Onikki-Rantajääskö, Mari Siiroinen, Karita Suomalainen ja Laura Visapää.

Sivuston tekninen toteutus: Tyylisivu

Sivuston kuvallinen yleisilme: Emmi Pollari

Sivuston kokoamista ovat apurahoin tukeneet Koneen Säätiö ja Tiedekustantajien liitto.