Aikalaishaastatteluja


Toini Rahtu & Armi Sinnerkari: ”Toimitussihteerin työ on näkymätöntä lukijoille”


Audio
Kaksi Virittäjän entistä toimitussihteeriä istuu alas keskustelemaan siitä, millaista toimitussihteerin työ on ollut 1990- ja 2010-luvuilla. Miten työ on muuttunut, entä mikä on pysynyt samanlaisena? Keskustelua...

Tiina Onikki-Rantajääskö: ”Virittäjän päätoimittajana kunnioitukseni tätä tiedeyhteisöä kohtaan vankistui entisestään”


Audio
Virittäjän päätoimittajana, Kotikielen Seuran esimiehenä ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hallituksen puheenjohtajana toiminut professori Tiina Onikki-Rantajääskö kuvaa työtä, jota tehdään akateemisen jul...

Hanna Lappalainen: ”Monitieteiset artikkelit rikastuttavat Virittäjän sisältöä”


Audio
Professori Hanna Lappalainen toimi Virittäjän päätoimittajana vuodesta 2017 vuoteen 2021. Haastattelussa hän kuvailee Virittäjän vaiheita 2010-luvun lopulla. Huomiota saa erityisesti koronapandemiaa ja pandemian v...

Heikki Paunonen: ”Minulla oli työhuoneessani neljä metriä Virittäjää”


Audio
Kuudella vuosikymmenellä Virittäjään kirjoittanut professori emeritus Heikki Paunonen käy läpi vuosien varrella näkemäänsä kehitystä Virittäjässä. Huiman Virittäjä-uransa Paunonen aloitti jo 1960-luvun lo...

Johanna Laakso: ”Virittäjä on hyvä esimerkki siitä, miten kaikki ei taivu äänikirjaksi”


Audio
Professori Johanna Laakso muistelee aikaa, jolloin Virittäjä siirtyi verkkoon hänen päätoimittajakaudellaan 1990-luvun lopulla. Haastattelussa käydään läpi myös muita fennistien ongelmia, joita viime vuosituhan...

Auli Hakulinen: ”Kaikkia samanikäisiä ihmisiä ei voi pakottaa menemään samaan suuntaan”


Audio
Emeritaprofessori Auli Hakulinen kertoo urastaan, suhteestaan Virittäjään, naistutkimuksen alkuvuosista sekä keskustelunanalyysista. Keskustelua käydään myös Iso suomen kielioppi -teoksesta. Kuvan lainauksessa Ha...

Virittäjän verkkoon luotsannut Toni Suutari: “Virittäjä oli edelläkävijä sähköisessä julkaisemisessa”


Teksti
1990-luvun loppupuolella Virittäjässä alettiin ottaa ensimmäisiä askeleita kohti uutta julkaisumuotoa. Virittäjän verkkoon viemisessä merkittävässä roolissa toiminut Toni Suutari kertoo, miten tämä suuri mur...

Anne Mäntynen: ”Virittäjän vahvuus kansainvälisessä kentässä on paikallisuuden ja korkeatasoisuuden yhdistelmä”


Audio
Nykyään Helsingin yliopistossa tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen tutkimuksen professorina työskentelevä tekstin- ja diskurssintutkija Anne Mäntynen toimi Virittäjän päätoimittajana vuodesta 2011 vuoteen...

Kaisa Häkkinen: ”Virittäjä tarjoaa näköalan siihen, mitä kielitiede on tällä hetkellä”


Audio
Haastattelussa muun muassa etymologian ja suomen kielen historian tutkimuksestaan tunnettu Kaisa Häkkinen kertoo urastaan ja suhteestaan Virittäjään. Häkkinen on syntynyt vuonna 1950 ja hänen akateeminen uransa alk...

Lukijat kertovat: “Virittäjä on sydämen asia”


Teksti
Monilla Virittäjän lukijakyselyyn vastanneilla lukijoilla on jo vuosikymmenten pituinen suhde lehteen. Virittäjä herättää paljon tunteita: muun muassa lehden kansivärejä ja painetun lehden tärkeyttä kommentoi...

Mitkä Virittäjän artikkelit ovat jääneet lukijoiden mieleen?


Teksti
Virittäjä toteutti lukijakyselyn keväällä 2021. Tässä kyselyssä kartoitettiin mm. lukijoille parhaiten mieleen jääneitä artikkeleita tai kirjoituksia Virittäjästä vuosien varrelta. Vastauksista käy ilmi, ...

2000-luvun alussa Virittäjää päätoimittanut Marja-Liisa Helasvuo: “Päätoimittajana koin olevani aitiopaikalla”


Teksti
Marja-Liisa Helasvuon ensimmäisen artikkelin aineistoa pidettiin aikanaan arveluttavana, mutta Helasvuo päätyi tästä huolimatta lopulta suomen kielen professoriksi ja Virittäjän päätoimittajaksi. Helasvuo kertoo...

Kaisu Juusela kertoo: ”Satavuotishistoriikki sai alkunsa näyttelyesitteestä”


Teksti
Sata vuotta Virittäjää -teoksen kirjoittanut dosentti Kaisu Juusela kertoo, millainen prosessi historiikin kirjoittaminen oli ja mitä hänelle on jäänyt erityisesti mieleen Virittäjän historiasta. Kuva: Shoju Chi...

Maisa Martin suomi toisena kielenä -alan kehityksestä ja alan julkaisuista Virittäjässä


Audio
Emeritaprofessori Maisa Martin kertoo haastattelussa suomi toisena kielenä -alan kehityksestä 80-luvulta lähtien. Martin on syntynyt vuonna 1950 ja hän on ollut keskeisessä asemassa muun muassa siinä, että Suomess...