You are currently viewing Marja-Leena Sorjonen

Marja-Leena Sorjonen

Kuka olet?

Marja-Leena Sorjonen, suomen kielen professori

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Hyvin monet ja ajan mittaan yhä useammat. Tässä pari varhaista:

– Maisteriopintojen ajalta yksi tekstilingvististä gradua tekevän ajattelua virkistävä ja laajentava tenttiluettava oli Heikki Paunosen 1976 artikkeli Allomorfien dynamiikkaa. Morfologia alkoi tulla lähemmäksi liikkua, jäsentyä sekä saada historioita ja merkityksiä! Artikkeli tarjosi samalla näköalan kansainväliseen keskusteluun ja johti Raimo Anttilan Virittäjässä 1974 julkaistuun artikkeliin Allomorfien semiotiikkaa.

– Väitöskirjavaiheessa E.A. Tunkelon Kielemme käytäntö -osaston kirjoitukset Myöntävästä vastauksesta (1945; suomesta) ja Myöntävästä vastauksesta II (1948; karjalasta). ”Joo”- ja ”niin”-vastauksia tutkivalle Tunkelon kirjoitukset olivat riemastuttava löytö, sillä aiempaa tutkimusta partikkeleista ei juuri ollut. Tunkelo oli tutkinut kaunokirjallisia dialogeja ja selvästikin kuunnellut puhekieltä. Kirjoituksilla oli ajankohdalle tyypillinen preskriptiivinen tavoite: hän kehotti myöhempiä tutkijoita hakemaan vahvistusta sille, että toistovastaus on suomen alkuperäinen, suositeltava vastauskeino. Vähäpä Tunkelo aavisti ja vähäpä itse aavistin, että parhaillaan toistovastaukset ovat kiperänkin keskustelun aihe kansainvälisesti.

– Virittäjässä vuosina 1949–50 käytyyn polemiikkiin tutustuin rakentaessani Auli Hakulisen minulta tilaamaa puheenvuoroa Lauri Kettusesta fennistiikan klassikkokurssille. Virittäjässä 1940–1950 käyty polemiikki koski Kettusen kielenhuolto-opasta Hyvää vapaata suomea, jossa tämä asettui vasten ajan keskeisen auktoriteetin E.A. Saarimaan kielenhuoltokäsityksiä. Kettunen oli arvioinut kriittisesti Saarimaan oppaan  Kirjakielen ja kielenhuollon näkökulmat ovat kiinnostaneet minua pitkään.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Sen sijaan, että esittäisin yksittäisiä artikkeleita, viimeisimmän numeron lisäksi kannattaisi selata aiempia, vanhojakin numeroita ja poimia sieltä omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyviä artikkeleita mutta välillä myös jotakin aivan muuta, itselle vieraamman aihepiirin artikkeleita.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Lämmin kiitos Virittäjän toimituskunnalle työstänne ja kaikille muille eri tavoin Virittäjän toimintaan osallistuville. Virittäjä on korkeatasoinen, moninäkökulmainen ja suomea ja muita kieliä monikieliseltä kannalta tarkasteleva. Kirjallisuusosasto on erinomainen. Lyhyitä ajankohtaisia puheenvuoroja voisi olla lisääkin. Virittäjä on tieteellinen valopilkku!