You are currently viewing Niina Lilja

Niina Lilja

Kuka olet?

Olen Niina Lilja ja työskentelen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Opetan suomi toisena kielenä -opettajaksi valmistuville tarkoitettua erikoistumiskokonaisuutta sekä keskustelun- ja diskurssintutkimusta käsitteleviä kursseja.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Oman väitöskirjatyöni kannalta aikoinaan tärkeä oli esimerkiksi Sorjosen ja Laakson artikkeli (2005) ’Katko vai eiku? Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät’, koska sain siitä erityisesti metodisesti tärkeää oppia väitöskirjatyön alkuaikoina.  Omista artikkeleistani tärkeä on vuonna 2012 julkaistu ’Tiedätkö mikä on suo? jne.’, koska se oli ensimmäinen Virittäjässä julkaisemani artikkeli ja olin siitä tietenkin ylpeä silloin aikoinaan. Opetuksessani käytän paljon Aallon ym. (2009) artikkelia ’Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana’, koska siinä esitellään funktionaalisen kielenopetuksen periaatteita hyvin ja yleistajuisesti. Kymmenet opiskelijat lukevat sen vuosittain ja yleensä aina heille syntyy tärkeitä oivalluksia artikkelin avulla. Keskusteluntutkimuksen kursseilla Etelämäen, Haakanan ja Halosen artikkeli ’Keskustelukumppanin kehuminen suomalaisessa keskustelussa’ on tosi mukava luettava. Se avaa opiskelijoille hyvin keskustelun jäsentymiseen liittyviä ilmiöitä ja sen kautta päästään usein hyviin oppimiskeskusteluihin esimerkiksi siitä, missä määrin keskustelun rakenteeseen liittyvät ilmiöt ovat kieli- ja kulttuurispesifejä ja missä määrin yleisempiä.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

En osaa tähän vastata. On monta tärkeää artikkelia.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Paljon onnea! Teette tärkeää työtä suomen kielen tutkimuksen eteen!