You are currently viewing Toini Rahtu

Toini Rahtu

Kuka olet?

Toini Rahtu, vieraileva tutkija ja yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

1) Shore 2008: Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. Erinomaista erittelyä siitä, miten teksti- tai tilannekonteksti vaikuttaa lauseen temaattiseen jäsentymiseen. Fennistisen ja funktionaalisen lähestymistavan valaisevaa vertailua, ISK:n näkemyksen suhteutusta, myös Shoren omien aiempien kantojen kritiikkiä. Vir. 112: 24–65.

2) Luukka 1994: Minä, sinä, hän – tieteellisen tekstin ihmissuhteet. Aikanaan uusi tutkimuskohde, ensimmäisiä SF-sovelluksia Suomessa. Tarjonnut yhden lähtökohdan omille yks. 1. persoonan käytön tutkimuksilleni. Vir. 98: 25–43.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Shore 2008: Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. Vrt. ed.: tarpeellinen artikkeli kieliopin ja tekstianalyysin (yliopistolliselle) opettajalle.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Virittäjä ei ole vain pysynyt ajan hermolla vaan on osaltaan myös uudistanut ja rehevöittänyt suomalaista kielentutkimusta, vastuksista huolimatta sitkeästi uudistuen. Jaksaa jaksaa!