You are currently viewing Anne Mäntynen: ”Virittäjän vahvuus kansainvälisessä kentässä on paikallisuuden ja korkeatasoisuuden yhdistelmä”

Anne Mäntynen: ”Virittäjän vahvuus kansainvälisessä kentässä on paikallisuuden ja korkeatasoisuuden yhdistelmä”

Nykyään Helsingin yliopistossa tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen tutkimuksen professorina työskentelevä tekstin- ja diskurssintutkija Anne Mäntynen toimi Virittäjän päätoimittajana vuodesta 2011 vuoteen 2016.

Tässä haastattelussa perehdytään Mäntysen pitkään ja mielenkiintoiseen uraan Virittäjän parissa, joka alkoi jo kauan ennen päätoimittajuutta. Keskustelua käydään muun muassa Virittäjän roolista tiedemaailmassa sekä yleisemminkin kielitieteen asemasta yhteiskunnassamme.

Mitä muutoksia 2010-luvulla tapahtui? Miten tehty tiedepolitiikka vaikutti Virittäjään tarjottujen artikkelien määrään? Mikä on nykyään opiskelijoiden rooli Virittäjän kirjoittajina ja lukijoina? Muun muassa nämä asiat selviävät haastattelusta.

Haastattelun toteutus: Maria Anttila, Laura Mykkänen ja Sakari Soukka.