You are currently viewing Elina Heikkilä, Claudia Jimon ja Venla Suojala: Virittäjän debatit

Elina Heikkilä, Claudia Jimon ja Venla Suojala: Virittäjän debatit

PDF

Käsittelemme kirjoituksessamme Virittäjä-lehdessä käytyjä keskusteluja, niiden argumentointia sekä sitä, miten keskustelukulttuuri on muuttunut 125 vuoden aikana. Keskustelukulttuurin muutosta tarkastellaksemme valitsimme lehdessä käytyjä keskusteluja kolmelta eri aikakaudelta: Virittäjän kymmeneltä ensimmäiseltä vuodelta 1897–1906, 1970-luvulta sekä 2000-luvulta.

Maailma on 125 vuodessa muuttunut paljon, mikä näkyy myös Virittäjän keskusteluissa. Lehden alkuaikana suomen kieli oli hiljattain saavuttanut virallisen aseman, minkä vuoksi esimerkiksi kielen normittamisesta ja alkuperästä keskusteltiin paljon. Nykyään käytännön oikeakielisyyskysymyksiin on erikoistunut Kotimaisten kielten keskuksen ylläpitämä Kielikello, ja Virittäjä on muodostunut arvostetuksi tieteelliseksi julkaisuksi, jossa kielentutkijat ja kielen ammattilaiset keskustelevat laajasti kielen ilmiöistä.