You are currently viewing Soile Manninen: Virittäjän lähteet 1975–1995

Soile Manninen: Virittäjän lähteet 1975–1995

PDF

Lähdeanalyysi on yksi keino tutustua tieteenalan julkaisukäytäntöihin ja alan keskeisiin vaikuttajiin. Kirjoitus on katsaus Virittäjän lähdekäytäntöihin sekä lähteiden kieleen ja ikään. Aineistona ovat Virittäjän artikkelien lähdeluettelot vuosilta 1975 (13 kpl), 1985 (26 kpl) ja 1995 (44 kpl). Kevyen tason lähdeanalyysi antaa yleiskuvan Virittäjän lähteissä ja aiheissa tapahtuneista muutoksista vuosien 1975–1995 aikana.