You are currently viewing Üvi Adamson: Viljo Johannes Nissilä (1903–1986)

Üvi Adamson: Viljo Johannes Nissilä (1903–1986)

PDF

Professori Viljo Nissilän kirjoituksesta nimistöstä rikastuttivat Virittäjän sisältöä 36 vuoden ajan. Suomessa on nimistöä tarkasteltu kielitieteellisin menetelmin vasta noin sadan vuoden ajan, ja tieteenalaan tienraivaajana pidetään nimenomaan Viljo Nissilää. Nissilä on antanut suuren panoksen myös nimiaineiston keräämiseen. 1930-luvulta lähtien hän keräsi kenttätyömatkoillaan valtavan määrän paikannimilippuja (yli 60 000) nimiarkistoon, jonka johtajana hän toimi lähes 20 vuotta. Kenties merkittävimmän keruutyönsä Nissilä teki luovutetun Karjalan nimistön parissa. Karjalasta kerätty nimitieto toimi taustana myös hänen asutushistorialliselle tutkimukselleen Suomen Karjalan nimistö, joka on hänen laajin teoksensa. Nissilä korosti nimien keruun ja tutkimuksen tärkeyttä, jottei paikallinen historia häviäisi varhemman nimistön mukana. Ahkeran nimienkeruun lisäksi hän oli myös tuottelias kirjoittaja ja toi alan tietoa Suomeen arvioimalla ulkomaistenkin tutkijoiden teoksia.