You are currently viewing Anneli Kauppinen

Anneli Kauppinen

Kuka olet?

Olen Anneli Kauppinen, Helsingin yliopiston suomen kielen dosentti ja Jyväskylän yliopiston kielikasvatuksen professori emerita.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Kiitos tästä kysymyksestä. Se sai minut lukemaan uudelleen Tapani Lehtisen artikkelin ”Suomen konditionaalin morfologisesta ja semanttisesta motivaatiosta” Virittäjä 87(1983). Siinä Tapani Lehtinen, vastaväittäjäni ja ”veljeni konditionaalissa”, kaivautuu syvälle kielihistoriaan ja laajentaa tarkastelua nykykieliin ja vielä morfologiasta semanttiseen ja pragmaattiseen pohdintaan. Päätelmä vaikutti: ”Frekventatiivinen -is- ja menneen ajan -i-morfeemi synnyttävät yhdessä futuurisen aikomisen merkityksen, joka etäännyttää suunnitelman puhehetkeä aiemmaksi.” Olin ja olen vaikuttunut.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Mielestäni kaikkien kannattaisi ottaa oppia Marja Etelämäen, Ilona Herlinin, Minna Jaakolan ja Laura Visapään artikkelista ”Kielioppi käsitteistyksenä ja toimintana: Kognitiivista kielioppia ja keskustelunanalyysia yhdistämässä” Virittäjä 113 (2009). Siinä kahden eri paradigman edustajat käyvät perusteellisesti avaamaan tutkimussuuntien eroja ja yhtäläisyyksiä. Hyödyllistä ja nautittavaa.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Onnittelut pitkästä ja komeasta elinkaaresta, jonka ei soisi loppuvan. On hienoa saada käteensä korkeatasoinen suomenkielinen tiedelehti, jonka vanhat numerot ovat saatavilla myös digimuodossa.