You are currently viewing Helena Halmari

Helena Halmari

Kuka olet?

Olen Helena Halmari ja lähtöisin Tampereen kupeesta, Lempäälästä. Työpaikkani on Teksasissa, Sam Houston State Universityssä, missä opetan kielitiedettä, englannin kielioppia ja englannin kielen historiaa. Vuosikymmenen verran olen toiminut myös Journal of Finnish Studiesin päätoimittajana. Tutkimuksissani olen paneutunut suomen ja englannin kontakti-ilmiöihin, keskustelunanalyysiin sekä pragmatiikkaan.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Fred Karlssonin (1977) artikkeli ”Syntaktisten kongruenssijärjestelmien luonteesta ja funktioista” (Virittäjä, Vol. 81, Nro 4, 359–391) auttaa ymmärtämään ja selittämään suomen rikkaan morfosyntaksin saloja. Karlsson käsittelee asian kattavasti ja kirjoittaa selkein sanakääntein. Kun urani alkuvaiheessa sain opettaa University of California-San Diegon kielitieteen laitoksella neljälletoista innokkaalle opiskelijalle kurssin ”The Structure of Finnish,” Karlssonin avulla selvisin kunnialla.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Määrittelen kollegani kielikontaktien tutkijoiksi ja suosittelen heille kaikille Karin Petersonin (2019) artikkelia ”Koodinvaihto Mikael Agricolan Messu-teoksessa” (Virittäjä, Vol. 123, Nro 2, 239–249). Itse olen tutkinut latinan ja keskienglannin yhteispeliä 1400-luvun saarnoissa ja Langlandin Piers Plowmanissa; nyt Peterson löytänyt samoja koodinvaihdon periaatteita Agricolan suomi–latina-kontaktissa. Petersonin ytimekäs artikkeli auttaa näkemään, että koodinvaihdon retoriset funktiot eivät rajoitu vain yhteen kielipariin vaan samat periaatteet löytyvät myös harvemmin tutkituista historiallisista kielikontakteista. Artikkeli on hyödyksi kaikille historiallisen koodinvaihdon tutkijoille.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Tieteellisten aikakauslehtien joukossa Virittäjä on harvinaisuus kunniakkaan ikänsä (125 vuosikertaa) ansiosta. Toivokaamme 125-vuotiaalle runsaasti uusia ja uusittuja tilauksia ja että avoimen julkaisun (OA) vaatimukset eivät aiheuttaisi taloudellisia vaikeuksia lehden tuotannolle. On ollut kunnia toimia 5-vuotiskausi Virittäjän toimitusneuvostossa ja toivotan lehdelle jatkuvaa menestystä.