You are currently viewing Jussi Ylikoski

Jussi Ylikoski

Kuka olet?

Jussi Ylikoski, saamen kielen professori Oulun yliopistossa. Saamen lisäksi tutkin muitakin uralilaisia kieliä, välillä aika paljon äidinkieltäni suomeakin. Toimin myös Suomalais-Ugrilaisen Seuran kustantaman Finnisch-Ugrische Forschungenin päätoimittajana.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Saamelaiskielten tutkijana ja yleisemminkin fennougristina palaan monesti Erkki Itkosen (1951) katsaukseen ”Suomen tunturilapin kirjakielen kehitysvaiheet”. Varsinaisen historiankuvauksen lisäksi siinä koskettaa erityisesti uhanalaisten vähemmistökielten tutkijoiden ja kehittäjien ikuinen huoli kielten tulevaisuudesta sekä ajaton aikalaiskuvaus siitä, miltä työn vaihtelevat näköalat ovat jo tuolloin tuntuneet. Tunturilappi eli pohjoissaame sai nykyisen ortografiansa vasta kolme vuosikymmentä myöhemmin, mutta helppoa sen käyttäminen ei ole monelle vieläkään.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Virittäjän päätuote on fennougristinkin silmissä fennistiikka monissa eri muodoissaan. Fennistiikan kovasta ytimestä eli suomen kieliopista ja sen tutkimushistoriasta saa erinomaisen valaisevan tuokiokuvan lukemalla Terho Itkosen (1976) artikkelin ”Syntaktisten vaikutusyhteyksien luonteesta”, sitä seuranneen Auli Hakulisen ja Orvokki Heinämäen (1977) vastineen ”Generatiivisen transformaatioteorian tämänhetkisestä tilasta ja suomen kielen lauseopista” sekä lopuksi Itkosen (1977) vastineen ”Tutkimuksen vaihtoehdoista ja vähän paradigmoistakin”. Tämä mukaansatempaava trilogia pitää lukea loppuun asti: se sisältää monia mielenkiintoisia havaintoja yhtäältä suomen moniulotteisen, jatkumoluonteisen kieliopin ydinkysymyksistä, toisaalta abstraktimmalla tasolla värikästä keskustelua siitä, kuinka monenlaisin menetelmin, ottein ja tavoittein suomen kieltä on mahdollista tutkia. Tutustuminen nyt jo monille vieraaseen aikakauteen auttaa ymmärtämään myös muita – entisiä, nykyisiä ja tulevia – tutkimusparadigmoja sekä ihmisiä niiden takana.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Onnentoivotukset naapurin lapsuudentoverilta Finnisch-Ugrische Forschungenilta (synt. 1901) ja terveiset myös isosisko SUSAlta (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, synt. 1886).