You are currently viewing Anniina Leskinen, Roni Lumerto ja Aurora Salmi: Tempuksen kuvaus Virittäjässä 1950–2020

Anniina Leskinen, Roni Lumerto ja Aurora Salmi: Tempuksen kuvaus Virittäjässä 1950–2020

PDF

Tempusten käsittelyn Virittäjässä voidaan katsoa alkaneen 1950-luvulla. Käsittelemme kirjoituksessamme tempuksia tarkastelleita artikkeleita ja kirjoituksia eri vuosikymmeninä ja hahmottelemme sitä, miten kirjoitukset heijastelevat suomen kielen tutkimuksen painotuksia ja muutoksia.