You are currently viewing Henna Leskelä: Suomen kielen ohjailun ja tutkimuksen välisen suhteen hahmottelua 1800-luvulta nykypäivään

Henna Leskelä: Suomen kielen ohjailun ja tutkimuksen välisen suhteen hahmottelua 1800-luvulta nykypäivään

PDF

Kotikielen Seuran vuonna 1897 perustama tieteellinen aikakauslehti Virittäjä on etenkin aiemmin ollut luonteva kanava kielenhuollon kysymysten käsittelyyn, sillä Kotikielen Seura toimi ikään kuin kielilautakuntana ennen ensimmäisen varsinaisen kielenhuollon instituution syntyä. Virittäjä oli myös pitkään alan ainut sopiva foorumi kielikysymyksistä käydylle julkiselle keskustelulle.

Nykyään virallisesta kielenhuollosta vastaa valtion viranomainen eli Kotimaisten kielten keskus. Samalla on myös muistettava, että suomen kielen ohjailussa puhuttavat tätä nykyä osin toisenlaiset aiheet kuin 1900-luvun mittaan. Vaikka kielenhuollon kysymysten käsittely Virittäjässä on vähentynyt, saatiin viimeksi 1990-luvulla lehden sivuilla ja niiden ulkopuolella aikaan debatti kielen tutkimuksen ja huollon suhteesta.

Kirjoitus hahmottelee suomen kielen ohjailun ja kielenhuollon keskinäistä suhdetta 1800-luvulta nykypäivään.