You are currently viewing Salli Kankaanpää

Salli Kankaanpää

Kuka olet?

Olen Salli Kankaanpää, Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osaston johtaja, ja toimin elo-syyskuussa 2021 myös koko Kotuksen väliaikaisena johtajana.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Erityisen merkittävä urani kannalta on ollut Vesa Heikkisen ja Pirjo Hiidenmaan Havaintoja ja keskusteluja -palstan kirjoitus Me ja muut tekstintutkijat (Virittäjä 1999). Siinä he luovat katsauksen eri tieteenaloilla tehtävään tekstien tutkimukseen ja erityisesti suomalaisen kielitieteellisen tekstintutkimuksen tilanteeseen ja lähtökohtiin. Olin katsauksen ilmestyessä juuri aloittanut hallinnon tekstejä käsittelevän väitöskirjani teon, ja katsaus auttoi minua hahmottamaan, mihin halusin tekstintutkimuksen laajalla kentällä itse tutkimuksineni sijoittua.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Kaikkien tulevien kielenhuoltajien ja muidenkin suomen kielen ammattilaisten olisi hyvä lukea Kielitoimiston silloisen johtajan Esko Koivusalon artikkeli Mitä on yleiskieli? (Virittäjä 1979). Artikkelissaan Koivusalo määrittelee yleiskielen suhteessa normitettuun kirjakieleen, murteisiin ja erikoiskieliin. Artikkeli on vaikuttanut käytännön kielenhuoltoon ilmestymisestään alkaen, ja siihen viitataan edelleen kielenhuoltoa käsittelevissä opinnäytteissä ja tutkimuksissa.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

On sekä suomen kielen tutkimukselle että suomelle tieteen kielenä ensiarvoisen tärkeää, että suomen kieltä koskevat tutkimustulokset voidaan julkaista suomeksi laadukkaassa tieteellisessä aikakauslehdessä. Lämpimät onnitteluni 125-vuotiaalle Virittäjälle erinomaisesta työstä ja onnea ja menestystä myös tulevina vuosikymmeninä!