You are currently viewing Tiina Onikki-Rantajääskö

Tiina Onikki-Rantajääskö

Kuka olet?

Tiina Onikki-Rantajääskö. Olen suomen kielen professori, joka on kiinnostunut kielen keinoin luotavista merkitysjäsennyksistä. Ihmisenä olen semmoinen marginaaleissa mietiskelijä.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Terho Itkosen kaksoisartikkeli Ergatiivisuutta suomessa on ollut virikkeenä useammallekin väitöskirjalle, omani mukaan luettuna. Se avasi typologiaan linkittyvän vaihtoehtoisen näkökulman joillekin sellaisille suomen kielen ilmiöille, joita ei tule aina edes ajatelleeksi. Jäsentyneisyydessään inspiroiva on myös esim. Anneli Pajusen artikkeli Adjektiivi-kategorian universaaliudesta, ja hienovaraisessa kyvyssään tulkita kieliopillisten rakenteiden koodaamia merkityksiä Lea Laitisen Nollapersoona. Luetteloa olisi helppo jatkaa.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Mikä tahansa Virittäjän artikkeli voi olla sopivaan tiedontarpeeseen osuessaan se kipinä, joka auttaa oivallukseen. Mutta sanotaan nyt monen hienon artikkelin joukosta, vaikka Östen Dahlin Kuinka eksoottinen kieli suomi on?

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Jaksaa vaan virittää. Se, että on mahdollisuus lukea suomeksi erittäin korkeatasoista kielitiedettä, joka vielä useimmiten käsittelee suomen kieltä ja myös suhteuttaa sitä muihin kieliin ja maailmaan. Ymmärtämisen lahja tutkijasukupolvesta toiseen, ei anneta ketjun katketa.