You are currently viewing Sari Sulkunen

Sari Sulkunen

Kuka olet?

Olen Sari Sulkunen ja työskentelen suomen kielen apulaisprofessorina Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit ovat olleet oman urasi kannalta erityisen merkittäviä?

Tutkimusalani on tekstitaito- ja monilukutaitotutkimus, ja olen tehnyt tutkimusta peruskoulun ja lukion konteksteissa. Sen vuoksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen tai tekstitaitoihin ja niiden opetukseen liittyvät artikkelit ovat olleet minulle relevantteja. Esimerkiksi Henna Makkonen-Craigin (2008) artikkeli äidinkielen ylioppilaskokeen tehtävänannoista 2003–2006 sekä Satu Erran ja Kimmo Svinhufvudin artikkeli (2017) kirjoittamisen diskursseista lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman perusteissa ja äidinkielen ylioppilaskokeen määräyksissä ovat olleet antoisaa luettavaa. Lisäksi esimerkiksi Hilkka Paldaniuksen (2018) artikkeli historiallisen toimijuuden rakentumisesta lukiolaisten esseevastauksissa on ollut merkityksellinen omalle tutkimustyölle, sillä työskentelimme samassa historian tekstitaitoja tarkastelevassa hankkeessa.

 

Mikä tai mitkä Virittäjän artikkelit kaikkien tulevien kollegoidesi olisi mielestäsi hyvä lukea?

Ehkei tällaista ole, sillä tutkimusalat ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. Odotan itse kovasti selkokielen tutkimusta käsittelevää teemanumeroa, ja suosittelen sitä muillekin. Tätä täytyy odottaa vuoden 2023 alkupuolelle.

 

Mitkä ovat terveisesi juhlavuottaan viettävälle Virittäjälle?

Onnittelen 125-vuotiasta Virittäjää, joka on ajankohtaista ja monipuolista tutkimusta julkaiseva lehti! Ilokseni olen huomannut, että Virittäjässä on nykyisin yhä enemmän myös kielen ja tekstitaitojen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä artikkeleita, kirja-arvioita ja puheenvuoroja. Olen itse lukenut Virittäjää aikanaan yliopisto-opiskelijana ja nyttemmin tutkijana. Lisäksi olen hyödyntänyt sitä opetuksessani. Näin lehti tulee tutuksi uusille lukijasukupolville. Tutkijalle Virittäjä on myös arvostettu julkaisuväylä. Virittäjä on tärkeä kumppani suomen kielen tutkimuksen alalla!